پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر ویندوز

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 50,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر مقاله کامپیوتر سیستم عامل ویندوز

  نام محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر ویندوز

  • مهمترین نقاط آسیب پذیر ویندوز)
  • مهمترین نقاط آسیب پذیر ویندوز
  • اولین نقطه آسیب پذیر : ( Internet Information Services (IIS
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • استفاده از برنامه کمکی IIS Lockdown بمنظورنصب مطمئن تر
  • استفاده از URLScan بمنظور فیلتر نمودن درخواست های HTTP
  • دومین نقطه آسیب پذیر : ( Microsoft SQL Server (MSSQL
  • اطلاعات تکمیلی در رابطه با کرم SQL-Slammer/SQL-Hell/Sapphire ( فعال شده در تاریخ January 2003 )
  • MSDE 2000 ، بعنوان یکی از اجزاء اساسی بهمراه محصولات زیر نصب می گردد
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • بکارگیری آخرین Service Pack برای سرویس دهنده SQL/MSDE
  • بکارگیری آخرین Patch ارائه شده پس از آخرین Service Pack
  • بکارگیری Patch های خاص و جداگانه ای که پس از آخرین Patch مربوطه ارائه شده اند
  • فعال نمودن SQL Server Authentication Logging
  • ایمن سازی سرویس دهنده در سطح سیستم و شبکه
  • به حداقل رساندن امتیازات مربوط به سرویس MSSQL/MSDE و سرویس دهنده SQL/MSDE Server Agent
  • مهمترین نقاط آسیب پذیر ویندوز ( بخش دوم )
  • سومین نقطه آسیب پذیر : Windows Authentication
  • در وینوز سه نوع الگوریتم تائید وجود دارد
  • ضعف LM hashes بدلایل زیر است
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • اطمینان ازاستحکام و انسجام رمز های عبور
  • حفاظت رمزهای عبور مستحکم
  • کنترل مستمر account ها
  • نگهداری و پشتیبانی از سیاست رمزعبور
  • غیر فعال نمودن تائید LM در شبکه
  • ممانعت از ذخیره سازی LM hash
  • ممانعت و پیشگیری از تکثیر Hash و بانک های اطلاعاتی SAM
  • مهمترین نقاط آسیب پذیر ویندوز ( بخش سوم )
  • چهارمین نقطه آسیب پذیر: (Internet Explorer (IE
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیر ی سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • ایمن سازی IE
  • پنجمین نقطه آسیب پذیر : Windows Remote Access Services
  • NETBIOS : عدم حفاظت مناسب از منابع اشتراکی
  • Anonymouse Logon
  • دستیابی از راه دور به ریجستری ویندوز
  • فراخوانی از راه دور (Remote Procedure Calls: RPC )
  • سیستم های عامل در معرض آسیب
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه تشخییص آسیب پذیری سیستم در رابطه با مسائل NETBIOS
  • مجوزهای پیش فرض در ارتباط با منابع اشتراکی در هر یک از نسخه های ویندوز بصورت زیر است
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم در مقابل Anonymouse Logon و مسائل مرتبط با آن
  • نحوه تشخییص آسیب پذیری سیستم در مقابل دستیابی از راه دور به ریجستری
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم در مقابل RPC و مسائل مربوطه
  • نحوه حفاظت در مقابل نقاط آسیب پذیر
  • نحوه حفاظت در مقابل حملات مرتبط با NETBIOS
  • نحوه حفاظت درمقابل مسائل Anonymouse logon
  • نحوه حفاظت در مقابل دستیابی به ریجستری سیستم
  • محدودیت دستیابی شبکه
  • اعمال محدودیت دستیابی از راه دور تائید شده
  • نحوه حفاظت سیستم در مقابل مسائل مرتبط با RPC
  • مهمترین نقاط آسیب پذیر ویندوز ( بخش چهارم )
  • ششمین نقطه آسیب پذیر : ( Microsoft Data Access Components (MDAC
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیر ی سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • هفتمین نقطه آسیب پذیر : (Windows Scripting Host (WSH
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیر ی سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • غیرفعال نمودن WSH
  • تغییر در رفتار پیش فرض WSH
  • آنتی ویروس ها
  • بهنگام سازی موتور ( هسته ) اسکریپت
  • مجوزهای NTFS
  • مهمترین نقاط آسیب پذیر ویندوز ( بخش پنجم )
  • هشتمین نقطه آسیب پذیر : Microsoft Outlook ,Outlook Express
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • برنامه Outlook دارای نسخه های متعددی است
  • نحوه تشخیص آسیب پذیر ی سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • ایمن سازی Outlook و Outlook Express
  • آموزش کاربر ان
  • آنتی ویروس
  • بهنگام سازی Outlook و Outlook Express
  • Uninstall نمودن Outlook و Outlook Express
  • نهمین نقطه آسیب پذیر : (Windows Peer to Peer File Sharing (P2P
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیر ی سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • محدودیت شبکه
  • پورت های متدوال استفاده شده توسط برنامه های P2P
  • دهمین نقطه آسیب پذیر : ( Simple Network Management Protocol (SNMP
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • حفاظت در مقابل درخواست های آسیب رسان و تهدید کننده
  • حفاظت در مقابل رشته های قابل حدس

  مشخصات فنی محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر ویندوز
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر ویندوز
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر ویندوز

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه