پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر لینوکس و یونیکس

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 50,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر مقاله کامپیوتر سیستم عامل لینوکس یونیکس

  نام محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر لینوکس و یونیکس

  • مهمترین نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس
  • مهمترین نقاط آسیب پذیر یونیکس
  • اولین نقطه آسیب پذیر : BIND Domain Name System
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • دومین نقطه آسیب پذیر : ( Remote Procedure Calls (RPC
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • مهمترین نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس
  • سومین نقطه آسیب پذیر : Apache Web Server
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • چهارمین نقطه آسیب پذیر : account هائی با رمز عبور ضعیف و یا فاقد رمز عبور
  • سیستم ها ی در معرض آسیب پذیر
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • پنجمین نقطه آسیب پذیر : Clear Text Services
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • ششمین نقطه آسیب پذیر : Sendmail
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • هفتمین نقطه آسیب پذیر : ( Simple Network Management Protocol (SNMP
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • حفاظت در مقابل رشته های قابل حدس
  • هشتمین نقطه آسیب پذیر : ( Secure Shell (SSH
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • نهمین نقطه آسیب پذیر : عدم پیکربندی مناسب سرویس های NIS/NFS
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
  • موارد زیر در ارتباط با پیکربندی NFS پیشنهاد می گردد
  • موارد زیر در ارتباط با NFS و NIS پیشنهاد می گردد
  • دهمین نقطه آسیب پذیر : ( Open Secure Sockets Layer (SSL
  • سیستم های عامل در معرض تهدید
  • نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
  • نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر

  مشخصات فنی محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر لینوکس و یونیکس
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر لینوکس و یونیکس
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر لینوکس و یونیکس

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه