پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - بررسی هک و هکرها

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 200,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر هک هکر

  نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - بررسی هک و هکرها

  • مقدمه
  • هك چیست
  • هكر كیست
  • گروه بندی هكرها نسبت به اهدافشان
  • گروه بندی دیگر هكرها
  • Wacker (واكر)
  • Cracker (كراكر)
  • Preaker
  • یك هكر چگونه وارد سیستم می شود
  • روشهای ساده ی بدست آوردن پسورد
  • ATX محصول شركت IBM
  • ساختار UNIX
  • ساختار سیستم فایلی UNIX
  • كرنل و فرآیندها
  • فرآیندهای خود راه انداز : Init,Intd, Cron
  • Httpd
  • Sendmaie
  • NFS
  • Echo
  • Chargen
  • FTPD
  • Telnetd
  • Shll,login
  • TFTP
  • زمینه های مختلف فایل inetd.conf خصوصیات خاص سرویسی را كه باید توسط اینتد نصب گردد را
  • نام سرویس
  • نوع سوكت
  • پروتكل
  • حالت انتظار
  • نام مشترك با كاربر
  • برنامه سرویس دهنده
  • شناسه های برنامه سرویس دهنده
  • فرآیندهای غیر خودكار راه اندازی
  • عمل متقابل بین فرآیندها
  • شماره اشتراكها و گروهها
  • فایل etc/passwd
  • شماره UID
  • اطلاعات GECOS
  • دایركتوری مبدا
  • زمینه شل ورود به سیستم
  • فایل etc/group/
  • نام گروه
  • شماره GID
  • اعضای گروه
  • مجوز دسترسی ریشه
  • كنترل امتیازات دسترسی یا مجوزهای یونیكس
  • برنامه های تنظیم UID
  • تأییدیه های یونیكس
  • لوگ ها و حسابرسی
  • لوگ های انحصاری نرم افزاری كاربردی (مثل (var/log/corn/var/log/nttd
  • Utmp
  • Wtmp
  • Lastlog ( كه معمولاً usr/adm/lastlog می باشد )
  • سرویس های متداول شبكه UNIX
  • Telnet : دستور خطی دسترسی از راه دور
  • FTP: پروتكل انتقال یافت
  • TETP: انتقال جزئی فایل
  • سرویس دهندگان وب :HTTP
  • پست الكترونیكی
  • دستورهایr
  • سرویس های نام حوزه
  • شبكه سیستم فایلی (NFS)
  • X Windows System
  • نتیجه
  • مقدمه
  • تاریخچه خلاصه ای از این دو سیستم عامل
  • مفاهیم بنیادی NT
  • حوزه ها ـ گروه بندی دستگاهها
  • اشتراك ها : دسترسی به منابع از طریق شبكه
  • سرویس های بسته ای و برنامه های تعمیراتی یدكی
  • ساختار
  • مد كاربر
  • چگونه نمودارهای رمز عبورNTمشتق گرفته می شوند
  • مد كرنل
  • شماره اشتراكها و گروهها
  • شماره اشتراك های پیش فرض
  • شماره اشتراك های دیگر
  • خط مشی های بعضی از سایت های مورد استفاده در ایمنی شماره اشتراكها
  • گروه ها
  • گروه های پیش فرض
  • گروه های دیگر
  • كنترل امتیاز دسترسی
  • خط مشی ها
  • خط مشی های مربوط به شماره اشتراك
  • تنظیمات مشخصات كاربر
  • تاییدیه
  • چهار مدل تاییدیه احتمالی وجود دارد كه می توانند در Windows NT اجرا گردند
  • NO Trust( عدم تایید )
  • Complete Trust( تایید كامل )
  • Master Domain ( حوزه اصلی)
  • Multiple Master Domain ( حوزه چندگانه اصلی )
  • وجه تمایز
  • مجوزها و شكل هایی از كنترل دسترسی
  • مالكیت
  • NTFS و مجوزهای NTFs
  • NO Access
  • Read
  • Change
  • Full Control
  • ارتقاء فایل و ایمنی دایركتوری
  • مجوزهای اشتراكی
  • دسترسی محلی
  • مجوزهای ضعیف پیش فرض و گذاشتن موانع بر سر راه دسترسی
  • ایمنی شبكه
  • محدودیت هایی در پروتكل های اصلی شبكه و ای پی آی ها
  • SMB/CIFS
  • NetBEUI & Net BIOS
  • سرویس اطلاع رسانی اینترنتی میكروسافت (IIS)
  • Remote Access Service (RAS)
  • Windows 2000 به عصر طلایی جدید خوش آمدید
  • آنچه كه ویندوز 2000 ارایه می دهد
  • Mixed Mode, Native Mode
  • حوزه های غیرتاكیدی
  • Active Directory
  • ملاحظات ایمنی در Windows 2000
  • حفاظت از Active Directory
  • ملاحظات ایمنی فیزیكی
  • گزینه های ایمنی
  • الگوها
  • ساختار : یكسری اصلاحات بر روی Windows NT
  • شماره اشتراك ها و گروهها
  • Organizational Units (Ous)
  • كنترل امتیاز ورود
  • طبیعت حقوق Windows 2000
  • Run As
  • تاییدیه
  • وجه تمایز
  • كنترل دسترسی فایلی، دایركتوری یا اشتراكی
  • NTFS-5
  • سیستم رمزبندی شده فایلی (EFS)
  • ایمنی شبكه
  • نتیجه
  • نحوة عملكرد روت كیت های قدیمی
  • كار اصلی روت كیت های قدیمی در UNIX : جای گذاری / bin/login
  • Root login refused on terminal
  • روت كیت های قدیمی : ردیابی رمزهای ورود
  • روت كیت های قدیمی : پنهان سازی ردیاب
  • روت كیت های قدیمی : پنهان سازی موارد دیگر
  • روت كیت های قدیمی : پوشاندن رد پاها
  • مثال های خاصی از روت كیت های قدیمی
  • دفاع در برابر روت كیت های قدیمی
  • جستجو برای یافتن تغییرات در سیستم فایلی
  • پویشگران ایمنی میزبان
  • بهترین دفاع : كنترل كننده های یكپارچگی فایل
  • روش بر طرف سازی برنامه و فایل هایی كه با برنامه روت كیت آلوده شده اند
  • روت كیت های سطح كرنل
  • قدرت جهت دهی مجدد اجرای برنامه
  • مخفی سازی فایل با استفاده از روت كیت های سطح كرنل
  • مخفی نمودن فرآیند با استفاده از روت كیت های سطح كرنل
  • پنهان سازی شبكه با استفاده از روت كیت های سطح كرنل
  • روش اجرای روت كیت های سطح كرنل : شكل های بارپذیر كرنل 1
  • بعضی از مثال های روت كیت های سطح كرنل
  • Knark روت كیت سطح كرنل Linux
  • اجرا از راه دور
  • پنهان سازی فرآیند
  • پنهان سازی مدول كرنل
  • Ador روت كیت دیگری از سطح كرنل در Linux
  • روت كیت سطح كرنل در Windows NT به وسیله Rootkit.com
  • دفاع در برابر روت كیت های سطح كرنل
  • جنگ تن به تن
  • جلوگیری از دسترسی به امتیازات ویژه ریشه
  • جستجوی رد پاهای روت كیت سطح كرنل
  • حركت پا به پا در برابر حملات
  • Security Focus
  • Security Portal
  • Packtstorm
  • Technotronics
  • 2600
  • White Hats
  • Attrition.org
  • Information Security Magazine
  • لیست های نامه نگاری
  • CERT
  • مركز Computer Emergency Reponse Team (CERT) Coordinate Center
  • Cryptogram
  • Defcon
  • Black Hat
  • SANS
  • MIS-InfiSec World و WebSec
  • منابع و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کامپیوتر - بررسی هک و هکرها
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کامپیوتر - بررسی هک و هکرها
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کامپیوتر - بررسی هک و هکرها

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه