پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - بررسی رجیستری

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 180,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر رجیستری ویندوز

  نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - بررسی رجیستری

  • ریجیستری
  • فصل اول
  • مقدمه ای بر رجیستری (Registry)
  • نحوه عملكرد برنامه اجرایی Regedit. Exe
  • مخفی و غیر قابل دسترسی كردن پارتیشن های Cdrom Hard و Floppy
  • قرار دادن عكس پس زمینه در Toolbar پنجره های My Computer و Explorer
  • حذف راست كلیك از Desktop و كلیه پنجره ها
  • تغییر نام آیكونهای داخل Computer My و بر روی Desktop
  • حذف منو و آیكون Dilup Panel از Start و Network , Printer , ControlMy Computer
  • حذف منو و آیكون Control Panel از دكمه my Computer و Start
  • نمایش و یا مخفی كردن آیكون Control Panel از پنجره My Comuter
  • حذف و یا تغییر نام Control Panel از My Computer و دكمه Start
  • مخفی كردن و یا تغییر نام Dia-up Networking از دكمه Start و My Computer
  • حذف و یا تغییر نام Printer از پنجره My Computer و Control panel
  • حذف و یا تغییر نام Tip of day از Explorer\Views
  • حذف منو و آیكون Folder option از My Computer و Control panel
  • حذف منوی File از پنجره های My Computer و Intetnet Explore
  • حذف منوی Manage از راست كلیك بر روی My computer
  • حذف tab (پنجره) Security از راست كلیك كردن بر روی تك فایلها و انتخاب منوی Properties
  • حذف tab (پنجره) Securirty از راست كلیك كردن بر روی درایوها و پارتیشن ها و انتخاب منوی Properties
  • حذف tab پنجره Securoity از راست كلیك كردن بر روی تمام اجزاء My computer (تك فایل، پوشه، پارتیشن)
  • حذف tab (پنجره) Sharing از راست كلیك كردن بر روی پوشه ها و انتخاب منوی Sharing…. و یا Properties
  • حذف tab (پنجره) Sharing از راست كلیك كردن بر روی درایوها و پارتیشن ها و انتخاب منوی Sharing…. و یا Properties
  • حذف tab (پنجره) Quoto از راست كلیك كردن بر روی درایوها و پارتیشن ها و انتخاب منوی Sharing… و یا Properties
  • حذف tab (پنجره) Summary از راست كیك كردن بر روی تك فایلها و انتخاب منوی Propertoies
  • حذف tab (پنجره های) Generol , View از پنجره Folder Option
  • حذف tab (پنجره) File type را از پنجره Folder Optipon
  • حذف و یا تغییر نام گزینه های tab (پنجره) View از پنجره Folder Option
  • حذف كردن منوی Send to از كلیه راست كلیك ها و یا اضافه كردن موارد دلخواه به آن
  • افزودن سرویس Move to به كلیه راست كلیك های و حذف آن از MyComputer و راست كلیك ها
  • حذف و اضافه كردن Copy disk… از راست كلیك بر روی درایو A
  • حذف كردن گزینه های اضافی منوی New
  • جلوگیری از نوشته دشن متن Shortcut To در ابتدای نام Shortcut ها
  • حذف علامت فلش Shortcut در Shortcut ها
  • جلوگیری از ورود به پنجره DOS و اجرا شدن برنامه های تحت DOS
  • جلوگیری از اجرا شدن برنامه های Regedit.exe و Regedt32
  • جلوگیری از تغییر دكمه های Toolbar در پنجره های My computer (از كار انداختن موارد View/Toolbar
  • جلوگیری از حاضر شدن پنجره مربوط به پر شدن هارد (Hard)
  • نمایش پنجره فشار دادن سه كلید Ctrl- Alt- Del در ابتدای ویندوز
  • یكسره پاك شدن فایلها هارد (جلوگیری از ورود فایلها به Recycle Bin)
  • خود به خود نمایش دادن فایلهای bmp (عكس) در پنجره های Explorer
  • حذف های Toolbar های اضافی از My Computer و Internet Explorer
  • نمایش متن و پیغامی دلخواه برای كاربران هنگام شروع ویندوز
  • جلوگیری از اجرا شدن و یا اضافه شدن برنامه ای در شروع ویندوز
  • غیر فعال كردن دكمه Start
  • تنظیم سرعت ظاهر شدن منوهای دكمه start
  • حذف منوی Shotdown از دكمه start (جلوگیری از خاموش كردن سیستم)
  • حذف گزینه MS- Dos mode Restart in از پنجره Shutdon
  • حذف منوی Logoff… از دكمه Start
  • حذف منوی Run … از دكمه Start
  • پاك كردن لیست برنامه هایی كه در پنجره Run اجرا شده اند
  • حذف منوی Help ازدكمه Start
  • حذف منوی Favorites از Statt
  • پاك كردن لیست برنامه هایی كه در پنجره Pun اجرا شده اند
  • حذف منوی Help از دكمه start
  • حذف منوی Favorites از Start
  • نمایش فایل Favorites در دكمه Start
  • حذف منوی Find و Search از دكمه Start و راست كلیك ها
  • حذف و یا تغییر نام گزینه های Find و Search از مسیر Start
  • غیر فعال كردن دكمه شروع Search در پنجره Search برای كامپیوترها یا فایلها
  • پاك كردن لیست فایلهای در پنجره finde و Search جستجو شده اند
  • حذف منوی Documenyts از دكمه Start
  • جلوگیری از ثبت شدن فایلی در مسیر Start\ Document
  • پاك شدن خود به خود فایلهای Start\ Document
  • كنترل تعداد اسامی فایلهایی كه در مسیر Start\ Document ثبت می شوند
  • حذف كردن گزینه My Document از مسیر Start\ Document
  • پاك كردن لیست فایلهای ثبت شده در مسیر Start\ Document
  • باز شدن فایلهای پوشه My Document در مسیر Start\Documents\My Documents
  • حذف منوی My Music از Start\Document
  • حذف آیكون My Network Places از Start, Desktop
  • حذف منو و آیكون Dial – UpNetwork , Printer , Control Panel از Start و My Computer
  • حذف منو و آیكون Control panel از دكمه Start و پنجره My Computer
  • حذف منو و آیكون Taskbar & Start Menu از دكمه Start و Control panel
  • حذف یا تغییرنام گزینه های tab (پنجره) Advansed از پنجره Taskbar and start menu
  • حذف منوی Dial- up Connection and NetWork از مسیر Start\Setting
  • حذف منوی Active Desctop از مسیر Start\Setting
  • حذف tab (پنجره های) view و General از پنجره Folder Options
  • حذف و یا تغییر نام گزینه های tab (پنجره) View از پنچره Folder option
  • باز شدن آیكونهای پنجره Control panel و پنجره های دیگر در مسیر دكمه Start
  • جلوگیری از ثبت User name در پنجره Dial- up Networking
  • باز شدن پرینترهای تعریف شده در مسیر Start\settings\Printer
  • باز شدن Connect ها در مسیر Start\settings\Dial-up connection Network
  • حذف گزینه Woindows Update از منوها
  • نمایش ستونی برنامه ها در مسیر start\ Programs
  • باز شدن آیكونها و امكانات پنجره Administrative Tools در مسیر Start Program
  • غیر فعال كردن tab (پنجره) Task Manager و یا سه كلید Alt+Ctrl+Del
  • نمایش پیغام دلخواه در پنجره Security و Logon
  • نمایش یك پیغام دلخواه در پنجره ای كه Password را تایپ می كنیم
  • غیر فعال كردن دكمهShift در هنگام وارد كردن Password
  • حذف و مخفی كردن Username از پنجره وارد كردن password
  • غیر فعال كردن دكمه Change Password
  • تبدیل پنجره LONG ویندوز XP به صورت ویندوز 2000
  • جلوگیری از تغییر شكل منوی Start ویندوز XP از حالت 2000 به XP
  • عبور از مرحله رجیستر كردن در هنگام استفاده از Windows Update
  • روشن كردن چراغ Numlock هنگام شروع ویندوز
  • عدم نمایش فایلها و برنامه های كم كاربرد در ویندوز
  • حذف كلیه آیكونها از روی Desktop
  • حذف راست كلیك از روی Desktop و كلیه پنجره ها
  • ساختن یك آیكون سیستمی و نسبت دادن یك رویداد به آن (مانند آیكونهای Recycle Bin , Control panel)
  • نحوه ساختن System Folder
  • اضافه كردن یك گزینه با نام آیكون و كار دلخواه به منوی New
  • حذف كردن گزینه های اضافی منوی New
  • تغییر نام آیكونهای داخل پنجره my Computer و بر روی Desktop
  • حذف آیكون My Computer از روی Desktop (1)
  • حذف آیكون My Computer از روی Desktop
  • حذف آیكون My Computer از روی Desktop (2)
  • مخفی كردن و یا تغییر نام Recycle Bin از روی Desktop و یا حذف گزینه Recycle Bin Emply
  • مخفی كردن و یا تغییر نام آیكون My document از روی Desktop
  • جلوگیری از اعمال تغییرات بر روی Desktop و حذف پنجره Web
  • جلوگیری از اجرا شدن پنجره Display
  • جلوگیری از تغییر Background
  • جلوگیری از نوشته شدن متن Shortcut to در ابتدای نام Shortcut to ها
  • حذف علامت فلش Shotcut در Shotcut ها
  • قرار دادن Shortcut برای Restart بر روی Desktop
  • قرار دادن Shortcut برای Shotdown بر روی desktop
  • قرار دادن Shortcut برای Logoff بر روی Desktop
  • حك كردن تاریخ ساخت و ویرایش ویندوز بر روی destop
  • مخفی كردن كامپیوترهای از پنجره Netowork Neighboourhood و My Network Places
  • حذف آیكون Network Neighbourhood و My Network از روی Desktop
  • حذف آیكون My Network Pleces از روی Desktop
  • پنهان كردن كامپیوتر Server از پنجره Network Neighbourhood و My Network
  • حذف هر یك از آیكونهای داخل پنجره Control panel
  • حذف آیكونهای پنجره Control panel در ویندوز 2000 و XP
  • حذف آیكونهای پنجره Control panel در ویندوزهای Me, XP
  • باز شدن آیكونهای پنجره Control panel و پنجره های دیگر در مسیر دكمه Start
  • حذف آیكونهای Folder option , User and password , Fonts, Network , از پنجره Control panel
  • حذف و یا تغییر نام Scheuled Tasks از My Computer و Control panel
  • جلوگیری از اجرا شدن پنجره Display قرار داده شده بر روی Screen Sever
  • حذف Tab (پنجره های) Effects , Web , Setting از پنجره Display
  • حذف tab (پنجره) web از پنجره Display
  • جلوگیری از تغییر Backrround (غیر فعال كردن پنجره Background)
  • غیر فعال كردن گزینه Show web Context و View my Active… در tab ، web از پنجره Display
  • حذف منو و آیكون Folder option از My vomputer و Control panel
  • حذف tab (پنجره ای) View و Geneal از پنجره Folder option
  • حذف و یا تغییر نام گزینه های tab (پنجره) View از پنجره Folder option
  • حذف tab (پنجره)File Type از پنجره Folder option
  • حذف tab (پنجره) Device Manager از پنجره system
  • حذف tab (پنجره) Hardware Prifile از پنجره System
  • حذف دكمه File system …. در tab (پنجره) Performance از پنجره System
  • حذف دكمه Virtual memory… در tab (پنجره) Reformance از پنجره System
  • جلوگیری از تعریف چاپگر
  • جلوگیری از پاك كردن چاپگر تعریف شده
  • حذف tab (پنجره) General , Details از پنجره Printer Properties
  • جلوگیری از اجرا شدن پنجره Password
  • حذف tab (پنجره) Remote Admin از پنجره Passwords
  • حذف tab (پنجره) User Profiles از پنجره Password
  • جلوگیری از اجرا شدن پنجره Network
  • حذف tab (پنجره) Access control از پنجره Network
  • حذف دكمه File and Print Sharing در tab (پنجره) Configuration از پنجره Network
  • جلوگیری از ثبت شدن Username در پنجره Dial-up Natworking
  • قرار دادن عكس و پس زمینه در Toolbar های پنجره Internet Explorer
  • تغییر نام (عنوان) پنجره برنامه Internet Explorer
  • جلوگیری از بستن Internet Explorer
  • غیر فعال كردن منوی Wondow از منوی File\new
  • حذف گزینه های منوی File\New
  • غیر فعال كردن منوی Open… از منوی File
  • غیر فعال كردن منوی Toolbar از منوی View
  • حذف منوی Source ا زمنوی View
  • حذف گزینه Costumize… از راست كلیك كردن بر روی Toolbar و منوی View\Toolbar
  • حذف منوی Favorites
  • پنجره General
  • حذف tab (پنجره) General
  • غیر فعال كردن گزینه های داخل پنجره دكمه Settings از فریم Temporary Internet Files
  • غیر فعال كردن فریم Color از دكمه Color
  • غیر فعال كردن فریم History
  • غیر فعال كردن گزینه های فریم Honme Page
  • غیر فعال كردن گزینه های داخل پنجره دكمه Language
  • تغییر یا حذف شكل آیكونهای كلیه اجزاء داخل My computer و منوهای start و فلش shorcut
  • تغییر شكل آیكون هر درایو و پارتیشن های هارد به طور جداگانه و مجزا
  • تغییر رنگ آیكونها
  • تغییر بزرگ اندازه بزرگ نمایی آیكونها
  • قرار دادن آیكون Shortcut برای shotdown بر روی Desktop

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کامپیوتر - بررسی رجیستری
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کامپیوتر - بررسی رجیستری
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کامپیوتر - بررسی رجیستری

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه