پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - شبکه سازی در ویندوز NT

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر شبکه ویندوز

  نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - شبکه سازی در ویندوز NT

  • مقدمه
  • فصل اول
  • آشنایی با ویژگی ویندوزNT
  • فصل دوم
  • نصب Windows NT
  • نصب Windows NT
  • نصب Windows NT
  • نصب ازطریقه شبکه
  • فصل سوم : شبکه سازی در Windows NT
  • اهداف
  • معماری شبکه
  • دسترسی به فایل ها و خدمات چاپی
  • پردازش گسترده
  • پروتکل های شبکه
  • آشنایی با تنظیمات شبکه در NT
  • روش پیاده سازی شبکه نظیردر ویندوزNT
  • مراحل راه اندازی شبکه نظیربه نظیر
  • مراحل راه اندازی شبکه نظیربه نظیر
  • فصل چهارم
  • شناسایی اصول با کارت شبکه
  • شناسایی اصول با کارت شبکه
  • شناسایی اصول نصب اجزای شبکه
  • فصل پنجم
  • خدمات شبکه
  • شبکه
  • (Dynamic Host Configuration Protocol ) DHCP
  • (Windows internet Naming Service) WINS
  • (Domain Name System) DNS
  • Computer Browse
  • فصل ششم : اینترنت واینترانت ها
  • اهداف
  • مروری براینترنت و اینترانت
  • برپایی سایت های اینترنت و اینترانت
  • Microsoft Internet Explorer
  • ایمن سازی سایت های اینترنت واینترانت
  • فصل هفتم
  • سرویس دهنده DNS مایکروسافت
  • فصل هشتم
  • نرم افزارDNS
  • تماس اجرایی
  • سرویس دهنده های نام
  • نصب WINS
  • تنظیم WINS روی SERVER
  • تست میزبان WINS
  • تنظیم رکوردها
  • شرکای کپی برداری WINS
  • منابع و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کامپیوتر - شبکه سازی در ویندوز NT
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کامپیوتر - شبکه سازی در ویندوز NT
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کامپیوتر - شبکه سازی در ویندوز NT

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه