پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر الگوریتم ژنتیک الگوریتم ژنتیک

  نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

  • مقدمه
  • فصل یکم - معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک
  • برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر
  • رویکرد بنیادی
  • رویکرد متنوع
  • الگوریتم ژنتیک
  • کلیات الگوریتم ژنتیک
  • قسمت های مهم الگوریتم ژنتیک
  • تابع هدف و تابع برازش
  • انتخاب
  • تقاطع
  • جهش
  • فصل دوم- نمونه هایی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر
  • بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک
  • توصیف توالی فرآین
  • استراتژی کد گزاری
  • تجزیه و تحلیل همگرایی
  • همگرایی نزدیک شوند
  • همگرایی با در نظر گرفتن احتمال
  • همگرایی Gها در توالی سازی فرایندهای پشت سر هم
  • تعریف یک قانون
  • اپراتورهای ژنتیک
  • اپراتور انتخاب
  • اپراتور تغییر و انتقال
  • اپراتور
  • جهش
  • برقراری تابع تناسب
  • آنالیز محدودیت ها
  • برقراری تابع برازش
  • مثال
  • مثالهایی برای کاربرد این روشها
  • تاثیر پارامترهای متغیر بر روند تحقیقات
  • نتیجه گیری
  • روشی برای برنامه ریزی مقدماتی ترکیبات دورانی شكل محور Cاستفاده از الگوریتم ژنتیك
  • مدول های سیستمCAPP پیشنهاد شده
  • تجسم قطعه
  • تولید توالی های ممکن
  • الزامات اولویت دار
  • الزامات تلرانس هندسی
  • رابطه ویژگی های اولویت دار
  • بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک G
  • تابع برازش
  • الگوریتم ژنتیك
  • نتایج و بحث
  • نتیجه گیری
  • فصل سوم: الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی قطعه به کمک کامپیوتر در محیط صنعتی
  • مقدمه
  • الگوریتم ژنتیک
  • سیستم های تولیدی توزیع شده
  • نمایش طرح های فرایند
  • جمعیت اولیه
  • تولید مثل
  • ادغام
  • دگرگونی و جهش
  • ارزیابی کروموزوم
  • مینیمم سازی زمان فرایند
  • مینیمم سازی هزینه های تولید
  • مطالعات موردی
  • CAPPسنتی
  • CAPP توزیع شده
  • ارزیابی
  • معیار اول
  • معیار دوم
  • فصل چهارم -نتیجه گیری

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کامپیوتر - کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کامپیوتر - کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کامپیوتر - کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه