پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 200,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر شبکه محافظت امنیت شبکه

  نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر

  • بخش اول:مدیریت شبكه های كامپیوتر
  • مقدمه
  • مقدمات یك شبكه
  • مزیت‌های یك شبكه
  • كاركنان شبكه
  • مدیر شبكه
  • سایر كاركنان
  • فصل اول: مدیریت شبكه چیست
  • مدیریت شماره‌های اشتراكی شبكه
  • شماره‌های اشتراك كاربری
  • ایجاد شماره‌های اشتراك كاربری
  • شماره‌های اشتراك گروه
  • محلی در مقایسه با جهانی
  • گروههای توكار
  • برقراری ارتباط چندتایی
  • فصل دوم: مدیریت شبكه
  • مفاهیم مدیریت
  • محدودیت‌های مدیریتی
  • مشكلات شبكه
  • تنظیم و پیكربندی شبكه
  • فصل سوم:شبكه بندی و ارتباطات
  • همگون سازی و تكرارسازی
  • فصل چهارم: عیب‌یابی و رفع عیب
  • عیب‌یابی و رفع عیب
  • Net account /synch
  • نظارت بر عملیات Active Directory
  • فصل پنجم: مفهوم مدیریت منابع
  • منابع سخت‌افزاری
  • پیكربندی و استفاده از سرورهای چاپ
  • نصب نرم افزار مدیریت
  • تنظیم اولیه
  • درك مدیریت SNMP
  • سهمیه دیسك
  • فایل‌ها و فهرست‌ها
  • نصب/ارتقاء نرم افزار
  • مدیریت منبع تغذیه شبكه
  • مدیریت منبع تغذیه ویندوز 2000
  • فصل ششم: ابزارهای مدیریت
  • ابزارهای مدیریت
  • ابزارهای مدیریت مایكروسافت
  • Zero Administration
  • Management Console
  • فصل هفتم: مدیریت عملكرد شبكه
  • مدیریت عملكرد شبكه
  • مشكلات بالقوه عملكرد شبكه
  • مسائل لایه فیزیكی
  • مسائل مربوط به ترافیك شبكه
  • مشكلات تشخیص‌آدرس
  • مسائل میان شبكه‌ای
  • فصل هشتم: ذخیره‌سازی در شبكه
  • ذخیره‌سازی در شبكه
  • نكته‌های مربوط به مدیریت سرور CD
  • مدیریت image
  • كابینت‌ها
  • مفاهیم SAN
  • درك SAN
  • مدیریتSAN
  • بخش دوم: محافظت از شبكه‌های كامپیوتری
  • مقدمه
  • فصل نهم: حفاظت از شبكه
  • تضمین سلامت داده‌ها
  • حفاظت از سیستم عامل
  • رویه‌های نصب
  • تكنیك‌های مراقبت از سیستم
  • فصل دهم: حفاظت از سخت افزار
  • منابع تغذیه وقفه ناپذیر(UPS)
  • عوامل زیست محیطی
  • تكرارسازی سخت افزار
  • حفاظت از داده‌های كاربری
  • تهیه نسخه پشتیبان
  • ذخیره‌سازی دیسك تكرارساز
  • فصل یازدهم: پیاده سازی برنامه سلامت داده‌ها
  • برنامه‌ریزی برای امنیت شبكه و داده‌ها
  • سطوح امنیت
  • سیاستهای امنیتی
  • ارزیابی قابلیت‌های آسیب‌پذیری امنیت
  • ارزیابی تهدیدهای امنیتی
  • برقراری اقداماتی متقابل امنیتی
  • وسایل اشتراكی با كلمه رمز
  • ایستگاههای كاری بدون دیسك
  • رمزگذاری
  • حافظه‌های ویروسی
  • فصل دوازدهم: تنظیمات مربوط به امنیت در شبكه‌ها
  • محافظت با استفاده از كلمه عبور
  • تنظیمات مربوط به كلمه‌های عبور حسابهای كاربران
  • مشخص كردن طول كلمه عبور
  • تنظیم مدت اعتبار كلمه‌های عبور
  • الزام بر استفاده از كلمه‌های عبور پیچیده
  • تدابیر مربوط به بستن یك حساب
  • فصل سیزدهم: امنیت شبكه
  • عملیات شبكه
  • تجزیه و تحلیل هزینه شبكه
  • تكنیك‌های مدیریت و عیب‌یابی
  • دیواره‌های آتش
  • فیلتر كردن بسته‌ها
  • NAT
  • دیوارهای آتش سرورهای Proxy
  • درك یك دیوار آتش
  • دیوارهای آتش و TCP/IP
  • دیوارهای آتش از نوع فیلترسازی بسته
  • مزیت‌ها و كاستی‌های فیلترسازی بسته
  • دیوار آتش از نوع Application Gateways
  • دیوار آتش از نوع Circute-Level Gateways
  • دیوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin
  • فصل چهاردهم: مدلهای مختلف امنیتی
  • امنیت سطح ـ كاربر
  • امنیت سطح ـ مشترك
  • فصل پانزدهم : پروتكل‌های امنیتی
  • پروتكل‌های امنیتی
  • Ipsec
  • L2TP
  • SSL
  • Kerberos
  • فصل شانزدهم:مواردی در مورد امنیت شبكه‌ها
  • امنیت ارتباطات
  • IPsec
  • دیوارهای آتش
  • شبكه‌های خصوصی مجازی (VPN)
  • امنیت نماهای الكترونیكی
  • امنیت وب
  • فصل هفدهم:مبانی امنیت در شبكه‌ها
  • مبانی امنیت شبكه
  • انواع رایج حملات
  • اقدامات امنیتی خوب
  • مقاوم‌سازی سیستم‌ها در مقابل حملات
  • حفاظت از شبكه‌ در برابر ویروسها
  • مفاهیم ویروس
  • خطاهای نرم‌افزاری
  • اسبهای تروا
  • بمبهای نرم‌افزاری (Softwar Bombs)
  • بمبهای منطقی (Logic bombs)
  • بمبهای ساعتی (Time Bombs)
  • تكراركننده‌ها (Replicators)
  • كرم‌ها (worms)
  • ویروسها
  • جستجوی ویروسها
  • نصب ویروس‌یاب
  • حذف آلودگی
  • فصل هجدهم: جلوگیری از آلودگی توسط ویروس
  • جلوگیری از ویروسهای ماكرو
  • حذف یك ویروس ماكرو

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کامپیوتر - مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کامپیوتر - مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کامپیوتر - مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه