پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کامپیوتر- Quality Of Services in internet

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 200,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر اینترنت سرویس

  نام محصول : پایان نامه کامپیوتر- Quality Of Services in internet

  • فصل اول
  • مقدمه
  • طرح کلی بحث
  • بخش اول کیفیت سرویس از دیدگاه برنامه های کاربردی تحت اینترنت
  • آشنائی با معماری اینترنت
  • آشنائی با سرویس های کاربردی در اینترنت
  • معرفی 4 پارامتر اصلی کیفیت سرویس
  • آشنایی با معمارهای جدید جهت پشتیبانی QoS در اینترنت
  • طبقه بندی کاربران از لحاظ سطح استفاده آنان از اینترنت
  • بخش دوم کیفیت سرویس از دیدگاه کاربران
  • بررسی اجمالی پارامترهای مواثر در کیفیت سرویس
  • پارامترهای مربوط به عملکرد(Performance)
  • پارامترهای مربوط به اطمینان و پشتیبانی (Reliability)
  • فصل دوم
  • مقدمه
  • مفهوم QOS
  • معماری پایه QOS
  • علامت گذاری و شناسایی QOS
  • دسته بندی ( طبقه بندی )
  • QOS داخل عناصر یك شبكه منفرد
  • مدیریت صف
  • بازده پیوند
  • سیاست گذاری و قالب بندی ترافیك
  • دسته بندی / شناسایی جریان ها
  • جانشینی سیاست QOS با مسیریابی بر اساس سیاست گذاری
  • CAR : جانشینی تقدم IP
  • NBAR : شناسایی پویای جریان ها
  • تقدم IP : QOS فرق گذارنده
  • ابزار های مدیریت تراكم
  • FIFO : توانایی ذخیره و پیشروی
  • PQ : اولویت بندی ترافیك
  • CQ : گارانتی كردن پهنای باند
  • WFQ بر اساس جریان : به وجود آوردن عدالت میان جریان ها
  • همكاری بین WFQ و تكنولوژی های سیگنال بندی QOS
  • تاثیر جایگذاری تقدم IP
  • WFQ بر اساس دسته : اطمینان از پهنای باند شبكه
  • مدیریت صف ( ابزارهای اجتناب از تراكم )
  • WRED : اجتناب از تراكم
  • همكاری WRED با تكنولوژی های سیگنال بندی QOS
  • RED جریان : RED برای جریان های بدون محصول TCP
  • ابزارهای سیاست گذاری و قالب بندی ترافیك
  • CAR: مدیریت سیاستهای پهنای باند دردسترس و اجرای سیاست گذاری ها
  • GTS : كنترل جریان ترافیك عازم به شبكه
  • FRTS : مدیریت ترافیك Frame Relay
  • مكانیسم بازده پیوند
  • LFI : قطعه قطعه كردن و جداسازی ترافیك IP
  • تراكم سرآیند RTP : افزایش بازده ترافیك بلادرنگ
  • RSVP : گارانتی كردن QOS
  • مدیریت QOS
  • Qos در اترنت
  • سوییچینگ برچسب چندین پروتكل : اجازه دادن به مهندسی ترافیك انعطاف پذیر
  • كنترل سیاست گذاری های QOS
  • خلاصه
  • مراجع

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کامپیوتر- Quality Of Services in internet
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کامپیوتر- Quality Of Services in internet
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کامپیوتر- Quality Of Services in internet

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه