پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - اولتــراسوند سه بعـدی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 120,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر اولتــراسوند سه بعـدی

  نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - اولتــراسوند سه بعـدی

  • چكیده
  • مقدمه
  • فصل اول – معرفی اولتراسوند 3D و محدویت های 2 – D UltraSound
  • فصل دوم- تكنیك های دریافت و اسكن
  • دریافت دستی
  • موقعیت یاب آكوستیك
  • موقعیت یاب بازوی مفصل دار
  • سنسور میدان مغناطیسی
  • موقعیت یاب های مكانیكی
  • اسكن خطی
  • اسكنFan
  • اسكن چرخشی
  • فصل سوم- بازسازی تصویر 3-D
  • آرایه های دو بعدی
  • تكنیك دید برپایة سطح
  • دید چند صفحه ای
  • تكنیك بر پایة‌حجم
  • فصل چهارم – كاربردهای 3-D UltraSound
  • تصویر برداری عروق
  • بافت های نرم
  • كاردیولوژی
  • ارزیابی حجم ران نوزاد نرمال
  • خلاصه ای از مزایای كلینیكی اسكن اولتراسوند3D و 4D
  • فصل پنجم - تحقق سیستم اولتراسوند 3D
  • آنژیوگرام اولتراسوند 3D از تصاویر نقش شدة جریان رنگی
  • ساخت تصویر اولتراسوند 3D از سرخرگ كاروتید
  • تولید كامپیوتری تصاویر اولتراسوند 3D از سرخرگ كاروتید
  • فصل ششم- بهبود تصویر 3-D UltraSound
  • پنجرة دی كانوولوشن 3-D
  • دی كانوولوشن در راستای ارتفاع
  • آنالیز اعوجاج هندسی و واریانس آماری در طول،سطح و حجم تصویر اولتراسوند
  • اسكن شده خطی 3-D
  • فصل هفتم - مشاهده realtime داده اولتراسونیك 3D توسط یك pc استاندارد
  • فصل هشتم – معرفی سیستم MUSTPAC در پزشكی از راه دور 3-D UltraSound
  • فصل نهم- آینده 3-D UltraSound
  • نتیجه گیری
  • فهرست مراجع

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کامپیوتر - اولتــراسوند سه بعـدی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کامپیوتر - اولتــراسوند سه بعـدی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کامپیوتر - اولتــراسوند سه بعـدی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه