پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه ارشد کامپیوتر - بررسی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 250,000 ریال

با تخفیف 200,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه ارشد کامپیوتر پایان نامه های ارشد کامپیوتر پایگاه داده تریگر

  نام محصول : پایان نامه ارشد کامپیوتر - بررسی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال

  • بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده
  • فصل اول: كلیات
  • مقدمه
  • مروری بر فصول پایان‌نامه
  • فصل دوم: پایگاه داده فعال
  • مدیریت داده
  • مدیریت قوانین
  • تعریف قانون
  • رویداد
  • شرط
  • واكنش
  • مدل اجرایی
  • اولویت اجرایی در قوانین
  • معماری پایگاه دادة فعال
  • آشكارساز رویداد
  • ارزیابی شرط
  • زمانبندی
  • اجرا
  • نمونه‌های پیاده‌سازی شده
  • Starburs
  • Ariel
  • NAOS
  • نتیجه
  • فصل سوم: مفاهیم فازی
  • مجموعه‌های فازی
  • عملگرهای فازی
  • استنتاج فازی
  • ابهام‌زدایی
  • نتیجه
  • فصل چهارم : پایگاه دادة فعال فازی
  • تعریف فازی قوانین
  • رویداد فازی
  • رویدادهای مركب
  • انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مركب
  • شرط فازی
  • واكنش فازی
  • تعیین فازی موقعیت زمانبندی
  • معماری و مدل اجرایی قوانین
  • آشكارساز رویداد
  • بررسی شرط
  • اجرا
  • زمانبندی
  • نتیجه
  • بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوشت برداری فازی، نتایج آزمایشات
  • فصل پنجم: رونوشت برداری فازی
  • رونوشت برداری
  • رونوشت برداری همگام
  • رونوشت برداری ناهمگام
  • ماشین پایه رونوشت برداری داده
  • مقایسه دو روش همگام و ناهمگام
  • رونوشت برداری فازی
  • استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری
  • کمیت سنج های فازی
  • روش محاسبه کمیت سنج های فازی
  • کمیت سنج عمومی
  • کمیت سنج جزئی
  • کمیت سنج جزئی توسعه یافته
  • روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی
  • معماری ماشین رونوشت بردار فازی
  • مثال
  • کارایی
  • ترافیک در رونوشت برداری مشتاق
  • ترافیک در رونوشت برداری تنبل
  • ترافیک در رونوشت برداری فازی
  • مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل
  • جمع بندی
  • فصل ششم: پیاده سازی
  • Fuzzy SQL Server
  • عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server
  • پیاده سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی
  • اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی
  • جداول سیستمی مورد نیاز
  • مثال
  • کارهای آتی
  • مراجع و منابع
  • واژه نامه لاتین
  • واژه نامه فارسی

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ارشد کامپیوتر - بررسی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ارشد کامپیوتر - بررسی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ارشد کامپیوتر - بررسی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه