پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی آن

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر الگوریتم خوشه بندی

  نام محصول : پایان نامه کامپیوتر - ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی آن

  • مقدمه
  • فصل اول
  • مفاهیم اولیه
  • سیستم های توزیع شده
  • مزایا و معایب سیستم های توزیع شده
  • افزایش کارایی
  • به اشتراک گذاری منابع
  • افزایش توسعه پذیری
  • افزایش قابلیت اطمینان، دسترسی راحت و تحمل پذیری خطا
  • مقرون به صرفه گی
  • انگیزش
  • مراحل کلی تبدیل برنامه ترتیبی به برنامه توزیع شده
  • ساختار پایان نامه
  • جمع بندی
  • فصل دوم
  • تکنیک ها و ابزارهای مرتبط
  • ابزارهای تبادل پیام در مقایسه با حافظه اشتراکی توزیع شده
  • تبادل پیام
  • خصوصیات مطلوب یک سیستم تبادل پیام
  • طبقه بندی ابزارهای تبادل پیام
  • نوع برنامه کاربردی
  • مدل برنامه نویسی
  • مدل ارتباطی
  • قابلیت حمل
  • سازگاری
  • دو نوع Socket وجود دارد
  • توزیعگرهای اتوماتیک
  • ابزار های نیمه اتوماتیك
  • ابزار های تمام اتوماتیك
  • توزیع بایت ¬كد جاوا بر مبنای تحلیل¬ وابستگی به صورت اتوماتیک
  • مراحل كار الگوریتم
  • مطابقت اندازه گره در محیط برنامه نویسی شی¬گرا به صورت پویا توسط روش اسكوپ
  • افراز بندی در سیستم توزیع شده شی گرا به صورت پویا
  • معیارهای مختلف در زمینه گروه بندی اشیاء
  • الگوریتم خوشه بندی مشتق شده از الگوریتم حریصانه lo,s
  • دسته بندی اشیاء موجود در خوشه ها
  • پارتیشن بندی و خوشه بندی مجدد
  • نتیجه گیری
  • فصل سوم
  • استخراج گراف فراخوانی
  • ساخت گراف جریان فراخوانی
  • الگوریتم های تعین مقصد فراخوانی
  • روش آنالیز نوع ایستاتیك
  • روش آنالیز سلسله مراتب کلاس
  • روش آنالیز نوع سریع
  • روش آنالیز نوع سریع حساس به جریان برنامه
  • استخراج گراف فراخوانی جهت ساخت گراف کلاسها
  • مقایسه الگوریتم های ساخت گراف فراخوانی
  • وزن گذاری گراف فراخوانی
  • استراتژی وزن گذاری یال های گراف فراخوانی توابع
  • برآورد زمان اجرای كد های ترتیبی
  • روش های برآورد زمان اجرای كد های ترتیبی
  • برآورد زمان اجرای کدهای برنامه با آنالیز متن برنامه
  • تخمین ایستای زمان اجرای برنامه ها
  • پارامتر های ورودی
  • تعیین سرحد تكرار حلقه¬ها و فراخوانی¬های بازگشتی
  • حذف مسیرهای اجرا نشدنی
  • بهینه سازی كامپایلرها و تخمین زمان اجرای برنامه
  • زبان های برنامه سازی و تخمین زمان اجرا
  • رعایت میزان دقت تخمین در زمان اجرا
  • معیارهای موجود در تخمین طولانی ترین زمان اجرا
  • تحلیل جریان داده
  • تحلیل كاهش بازگشتی
  • حجم زیاد اطلاعات
  • استفاده از كد Object برنامه
  • بایت كد جاوا و محاسبه زمان اجرای دستورالعملها
  • محاسبه زمان اجرای حلقه ها
  • نحوه شناسایی حلقه های تكرار
  • انتشار دامنه مقادیر
  • دستورات شرطی و نحوه شناسایی آنها
  • محاسبه زمان اجرای کل برنامه با استفاده از روش پیشنهادی
  • تشخیص حلقه های تكرار
  • تخمین تعداد تكرار حلقه ها
  • انتشار مقادیر
  • محاسبه زمان اجرای توابع موجود در یك دور از گراف
  • یافتن نقاط همگام سازی
  • بررسی نتیجه الگوریتم پیشنهادی برروی یك برنامه نمونه
  • جمع بندی
  • فصل چهارم
  • خوشه بندی
  • مقدمه
  • خوشه بندی سلسله مراتبی
  • خوشه بندی سلسله مراتبی پایین به بالا (تلفیق)
  • روش های ادغام خوشه ها در خوشه بندی پایین به بالا
  • Single Linkage
  • Complete Linkage
  • Group Avreage Linkage
  • Simple Average Linkage
  • Weighted Average Linkage
  • سه روش مفید دیگر (Median, Centroid, Wards )
  • تكنیك های یافتن تعداد خوشه های بهینه
  • جدول تلفیق (جدول ادغام)
  • تراز تلفیق
  • نمودار dendrogram
  • تعیین تعداد خوشه های بهینه
  • تكنیك های پیدا كردن نقطه پیچش در نمودار جدول تلفیق
  • روش پیشنهادی در این پایان نامه جهت خوشه بندی
  • الگوریتم پیشنهادی برای خوشه بندی کلاس ها
  • جمع بندی
  • فصل پنجم
  • پیاده سازی و ارزیــابــی
  • محیط پیاده سازی شده
  • مقایسة روش خوشه بندی پیشنهادی با روش حریصانه متداول
  • فصل ششم
  • نتیجـه‌گیـری
  • کارهای آتی
  • منابع و مراجع

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کامپیوتر - ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی آن
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کامپیوتر - ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی آن
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کامپیوتر - ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی آن

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه