پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کاردانی سخت افزار کامپیوتر - منابع تغذیه سویچینگ

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر سخت افزار منبع تغذیه

  نام محصول : پایان نامه کاردانی سخت افزار کامپیوتر - منابع تغذیه سویچینگ

  • مقدمه
  • فصل اول
  • انواع منابع تغذیه
  • منبع تغذیه خطی
  • مزایای منابع تغذیه خطی
  • معایب منبع تغذیه خطی
  • بزرگ بودن ترانس كاهندة ورودی
  • منبع تغذیة غیرخطی (سوئیچینگ)
  • مزایای منبع تغذیة سوئیچینگ
  • راندمان بزرگ تر از 50%
  • ابعاد كوچك ترانس
  • سبك بودن منبع تغذیه
  • كاملاً فشرده
  • ورودی با محدودة دینامیكی زیاد
  • زمان نگهداری بیش از پنج میلی ثانیه
  • معایب منابع تغذیة سوئیچینگ
  • فصل دوم
  • یكسوساز و فیلتر ورودی
  • یكسوساز ورودی
  • مشكلات واحد یكسوساز ورودی و روش های رفع آن ها
  • استفاده از NTC
  • استفاده از مقاومت و تریاك
  • روش تریستور نوری
  • فیلتر ورودی EMI/RFI
  • فصل سوم
  • مبدل‌های قدرت سوئیچینگ
  • مبدل فلای‌یك غیر ایزوله
  • مبدل فوروارد غیر ایزوله
  • فصل چهارم
  • ادوات قدرت سوئیچینگ
  • دیودهای قدرت
  • ساختمان دیودهای قدرت
  • عملكرد دیودهای قدرت در گرایش مخالف
  • انواع دیود قدرت
  • دیودهای با بازیابی استاندارد یا همه منظوره
  • دیودهای بازیابی سریع و فوق سریع
  • دیودهای شاتكی
  • ترانزیستور دو قطبی قدرت سوئیچینگ
  • ترانزیستور ماس‌فت قدرت سوئیچینگ
  • فصل پنجم
  • مدارهای راه‌انداز
  • مدارهای راه‌انداز بیس
  • راه انداز شامل دیود و خازن
  • مدار راه‌انداز بهینه
  • تكنولوژی ساخت ترانزیستورهای ماس‌فت
  • فصل ششم
  • واحد كنترل PEM
  • نحوه كنترل PWM
  • معرفی تعدادی از مدارهای مجتمع كنترل كنندة PWM
  • مدار مجتمع مد جریانی خانواده 5/4/3/842 (3)
  • مدار مجتمع كنترل كننده مُد جریانی از نوع سی‌ماس
  • مدار مجتمع مد ولتاژی P/FP 16666 HA
  • مدار مجتمع مد ولتاژی 494TL
  • مدار مجتمع مد جریانی 3524
  • مدار مجتمع مد جریانی 1846 UC
  • فصل هفتم
  • سوئیچینگ ولتاژ صفر و جریان صفر
  • مبدل فلای‌بك ولتاژ صفر ساده
  • مبدل های سوئیچینگ نرم ولتاژ صفر
  • مبدل تشدیدی موازی
  • مبدل تشدیدی سری
  • مبدل تشدیدی سری – موازی
  • پل تشدیدی با فاز انتقال یافته
  • سوئیچینگ نرم جریان صفر
  • مبدل باك شبه تشدید
  • فصل هشتم
  • تجزیه و تحلیل چند منبع تغذیة سوئیچینگ
  • مدار مجتمع 494 TL
  • مدار مجتمع 1846 UC
  • مدار مجتمع P/FP 16666 HA
  • مدار مجتمع 2524 SG
  • مدار مجتمع 3842 UC
  • مدار مجتمع TOP xxx
  • فصل نهم
  • برخی ملاحظات جانمایی
  • مقدمه
  • سلف
  • فیدبك
  • خازن های فیلتر
  • مسیر زمین
  • چند نمونه طرح جانمایی
  • خلاصه
  • فهرست قوانین طرح جانمایی

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کاردانی سخت افزار کامپیوتر - منابع تغذیه سویچینگ
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کاردانی سخت افزار کامپیوتر - منابع تغذیه سویچینگ
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کاردانی سخت افزار کامپیوتر - منابع تغذیه سویچینگ

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه