پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار - سیستمهای تشخیص وسایل نقلیه

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 250,000 ریال

با تخفیف 200,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر نرم افزار

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار - سیستمهای تشخیص وسایل نقلیه

  • مقدمه
  • فصل یکم- تشخیص وسایل نقلیه ی جاده ای در تصاویر دوربینی
  • نواحی کاندید شده مورد نظر
  • تشخیص و ردیابی خط
  • وسایل نقلیه مورد نظر
  • تشخیص وسایل نقلیه
  • فصل دوم - سیستم تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر ویژگی
  • های محلی با استفاده از برد بینایی موازی
  • الگوریتم تشخیص
  • تکنیک پنجره مشخصه
  • تکنیک فضای مشخصه
  • انتخاب مشخصه ی ویژگی
  • عملیات انتخاب
  • الگوریتم بردار تدریجی
  • آزمایشات تشخیص وسایل نقلیه
  • وسایل نقلیه همراه با موانع جاده ای
  • تشخیص وسایل نقلیه
  • فصل سوم - تشخیص اتوماتیک وسایل نقلیه در توالی از تصاویر هوایی با نرخ فریمی پایین
  • نظارت ترافیک
  • خط مشی کلی
  • تشخيص وسیله نقلیه
  • روند تشخيص
  • پارامترها ی وسیله نقلیه
  • تطبیق
  • ارزیابی تشخيص
  • طرح ارزیابی
  • اجرای تشخیص و ردیابی
  • هماهنگی حرکتی
  • مقدار نهایی
  • بررسی الگوریتم
  • فصل چهارم - تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه جاده ای به طور همزمان بوسیله مدلی مبتنی بر بینایی متمرکز
  • پردازش مراحل تشخیص و ردیابی
  • شناسایی جهت تشخیص و توابع هزینه ی آن
  • ارزیابی الگوریتم
  • کاربرد تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه ی جاده ای
  • مدل سازی شی در دنیای سه بعدی
  • فازهای یادگیری
  • تشخیص و توابع هزینه
  • مکان یابی وسایل نقلیه
  • ردیابی وسایل نقلیه
  • فصل پنجم - تشخیص وسایل نقلیه با استفاده از یادگیری با ناظر
  • طرح کلی مدل پیشنهادی
  • بهبود تابع تشخیص نمایی اصلاح شده (ام کیو دی اف)
  • آزمایشات انجام شده
  • فصل ششم- تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر تغییر شکل های فوریه ، موج ضربه ای کوچک و منحنی ضربه ای
  • استخراج ویژگی
  • تغییر شکل یافتن فوریه
  • تغییر شکل یافتن از طریق موج ضربه ای کوچک
  • تغییر شکل یافتن از طریق منحنی ضربه ای
  • طبقه بندی
  • نتایج آزمایشات
  • آنالیز تطبیقی توصیف گر فوريه اي، موج ضربه ای و منحنی ضربه ای
  • تغییر شکل فوریه ای
  • تغییر شکل موج ضربه ای
  • تغییر شکل منحنی ضربه ای
  • کاهش ابعاد بردارهای مشخصه(عوامل مشترک فوریه ،موج ضربه ای ومنحنی ضربه ای)
  • فصل هفتم - مدل تغيير پذیر عمومی برای تشخیص وسایل نقلیه
  • مدل پارامتریزه شده
  • جمع آوری اطلاعات
  • پایداری ساختار بهبود یافته
  • تجزیه و تحلیل اجزای اصلی
  • فصل هشتم - تشخیص واگن های ریلی در طرح های بازتابشی
  • تشخيص سیگنالی
  • روش کار
  • توضیح سناریو
  • روش انجام آزمایش
  • تئوری تشخيص سیگنالی
  • آزمایش فاصله ی تشخیص
  • روش کار
  • طراحی آزمایش
  • توضیح سناریو
  • روش انجام آزمایش
  • نیتجه گیری
  • منابع و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار - سیستمهای تشخیص وسایل نقلیه
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار - سیستمهای تشخیص وسایل نقلیه
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار - سیستمهای تشخیص وسایل نقلیه

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه