پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر - هوش جمعی و کاربردهای آن

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 150,000 ریال

با تخفیف 120,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر هوش جمعی نرم افزار

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر - هوش جمعی و کاربردهای آن

  • چكیده
  • مقدمه
  • فصل اول: هوش مصنوعی و ارتباط آن با هوش جمعی
  • مقدمه
  • تاریخچه هوش مصنوعی
  • هوش چیست
  • فلسفۀ هوش مصنوعی
  • مدیریت پیچیدگی
  • عامل‌های هوشمند
  • سیستم‌های خبره
  • رابطه هوش جمعی با هوش مصنوعی
  • فصل دوم : تعریف هوش جمعی
  • مقدمه
  • تعریف هوش جمعی
  • خصوصیات هوش جمعی
  • اصول هوش جمعی
  • طبقه بندی هوش جمعی (گروهی)
  • طبیعی در مقابل مصنوعی
  • علمی در مقابل مهندسی
  • تعامل دو دسته طبیعی/ مصنوعی و علمی/مهندسی
  • فصل سوم : كاربردهای هوش جمعی
  • مقدمه
  • تعریف بهینه سازی
  • الگوریتم بهینه سازی كلونی مورچه ها
  • تعریف
  • الگوریتم بهینه سازی كلونی مورچه ها
  • خواص عمومی كلونی مورچه ها
  • الگوریتم مورچه برای مسئله فروشنده دوره گرد
  • کاربردهای الگوریتم های مورچه
  • مسیر یابی خودرو
  • الگوریتم S-ANTNET
  • هزار توی چند مسیره
  • مسیر یابی در شبكه¬های مخابراتی
  • الگوریتم بهینه سازی زنبور
  • تعریف
  • جستجوی غذا در طبیعت
  • الگوریتم زنبور
  • بهینه سازی كلونی زنبورها
  • حركت به سمت جلو ( رفت )
  • حركت به سمت عقب (برگشت )
  • سیستم فازی زنبورها
  • كاربردهای الگوریتم بهینه سازی زنبورها
  • مساله Ride-matching
  • حل مساله Rs به وسیله سیستم فازی زنبور
  • كاربردهای الگوریتم زنبور در مهندسی
  • الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (pso)
  • تعریف
  • الگوریتم
  • كاربردهای الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات
  • الگوریتم ژنتیک
  • تعریف
  • عملگرهای یک الگوریتم ژنتیک
  • عملكرد كلی الگوریتم ژنتیك
  • مقایسه الگوریتم ژنتیک و دیگر شیوه های مرسوم بهینه سازی
  • الگوریتم ژنتیک و سیستم¬های مهندسی
  • كاربردهای الگوریتم ژنتیك
  • شبكه های عصبی
  • تعریف
  • تاریخچه
  • چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم
  • یادگیری انطباق پذیر
  • سازماندهی توسط خود
  • عملکرد بهنگام
  • شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی
  • چگونه مغز انسان می آموزد
  • از سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصبی مصنوعی
  • كاربردهای شبكه های عصبی
  • كاربردهای دیگر هوش جمعی
  • تعریف
  • اقتصاد
  • شبکه¬های ادهاک
  • سیستم های خود سازمانده: (مربوط به شبکه ادهاک)
  • فصل چهارم : نتیجه گیری
  • منابع و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر - هوش جمعی و کاربردهای آن
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر - هوش جمعی و کاربردهای آن
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر - هوش جمعی و کاربردهای آن

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه