پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه IT - مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 180,000 ریال

با تخفیف 144,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر پایان نامه IT IT مسیریابی شبکه

  نام محصول : پایان نامه IT - مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc

  • پیشگفتار
  • فصل اول
  • شبكه‌های Ad Hoc
  • تقسیم‌بندی شبكه‌های بی‌سیم
  • مثالی از شبكه‌های دارای زیرساخت
  • صوصیات مهم شبكه های ad-hoc را می توان به صورت زیر برشمرد
  • مروری بر پروتكلهای مسیریابی در شبكه‌های MANET
  • الگوریتمهای مسیریابی مسطح
  • پروتكلهای مسیریابی Table Driven
  • پروتكل مسیریابی DSDV
  • Full Dump
  • Incremental Packets
  • پروتكل مسیریابی WRP
  • پروتكلهای مسیریابی on-Demand
  • پروتكل مسیریابی AODV
  • پروتكل مسیریابی DSR
  • DSR از دو قسمت اصلی تشكیل یافته است
  • فرایند یافتن مسیر
  • نگهداری مسیر
  • ظرفیت شبكه های بی‌سیم و محدودیت الگوریتمهای On-Demand
  • الگوریتمهای مسیریابی سلسله‌مراتبی
  • مفهوم خوشه‌یابی
  • مزایای استفاده از خوشه‌یابی
  • الگوریتمهای مسیریابی سلسله‌مراتبی مبتنی بر خوشه‌یابی
  • فصل دوم
  • عناصر مورد استفاده جهت شبیه‌سازی شبكه‌های MANET
  • تكنولوژی بی‌سیم مورد استفاده در شبیه سازی شبكه های Ad Hoc
  • مدلهای تحرك
  • مدل‌های تحرك تصادفی
  • مدل تحرك با وابستگی لحظه‌ای
  • مدل تحرك با وابستگی فضایی
  • مدلهای تحرك با محدودیت جغرافیایی
  • خصوصیات مدل تحرك Random Waypoint
  • وابستگی لحظه‌ای سرعت
  • افت سرعت
  • تغییر تعداد گره‌های همسایه
  • ابزار شبیه‌سازی
  • فصل سوم
  • خوشه‌یابی
  • مروری بر الگوریتمهای خوشه‌یابی
  • پارامترهای كارایی در روشهای خوشه‌یابی
  • تعداد خوشه‌های ایجاد شده
  • تعداد دفعات تغییر خوشه‌ها
  • مدت زمان متوسط طول عمر سرگروه‌ها
  • مدت زمان متوسط پای‌بندی اعضای خوشه‌ها
  • الگوریتم خوشه‌یابی پیشنهادی
  • CH
  • فاصله تا CH
  • CHS
  • تعداد همسایه‌ها
  • ID
  • تشخیص گره‌های همسایه
  • شکل گیری خوشه‌ها
  • فاز رقابتی
  • فاز پایداری
  • پیکربندی مجدد خوشه‌ها
  • ارزیابی کارایی
  • فصل چهارم
  • نتیجه‌گیری و پیشنهاد برای آینده

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه IT - مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه IT - مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه IT - مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه