پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه IT - پایان نامه بررسی IT

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 200,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر پایان نامه IT IT

  نام محصول : پایان نامه IT - پایان نامه بررسی IT

  • مقدمه
  • تطابق استراتژی IT با استراتژی تجارت
  • اهداف مدیریت IT
  • چه كسانی در مدیریت IT درگیر هستند؟
  • فرآیند مدیریت IT
  • هدف از ایجاد مدیریت IT
  • وضعیت سازمان IT در قرن 21
  • شركا و روش‌ها
  • الزامات سازمانی برای نقش جدید IT
  • افزایش یكپارچگی و استاندارد كردن فرایندها
  • افزایش جهانی شدن (عمومیت)
  • بازسازی و تغییرات كلی تجارت
  • فرایندهای IT
  • توانایی ایجاد تغییرات سازمانی
  • كسب راه‌حل برای نیازهای تجاری استراتژیك
  • اطمینان یافتن از خدمات زیر ساخت كه در نظر هزینه‌ای كارآمد می‌باشند
  • مدیریت سرمایه‌‌‌‌‌های فكری
  • اصول IT
  • طراحی معماری
  • مدیریت برنامه
  • مدیریت قرار داد و پیمان و منبع یابی
  • تحلیل و طراحی فرایند
  • مدیریت تغییر
  • توسعه منابع انسانی IT
  • چالشهای متداول
  • كار كردن تحت ساختارهای پیچیده
  • ایجاد استانداردهای جدید
  • ایجاد هماهنگی
  • ایجاد تركیب جدیدی از تخصصها
  • هم اكنون چه چیزی جدید است؟
  • تعاریف governance IT
  • مدیریت IT چیست؟
  • دو نشریه مهم بر اهمیت مدیریت IT تاكید نموده‌اند
  • چه كسانی نگران مدیریت IT هستند
  • ضمیمه 1
  • كمیته استراتژی IT
  • كمیته استراتژی IT چگونه شروع به كار كنند؟
  • كمیته استراتژی IT هیئت‌مدیره
  • هدف از ایجاد این كمیته
  • هدف
  • مسئولیت
  • بهبود هزینه‌های IT
  • نقش انتقال ارزش منابع IT خارجی
  • توانایی‌ها
  • مقایسه مسئو‌لیت استراتژی ITو كمیته راهبران
  • افراد كمیته (عضو كمیته)
  • جلسات
  • ضمیمه 2
  • نقش‌ها و مسئولیت‌ها برای مدیریت IT
  • هیئت مدیره
  • مدیریت اجرایی
  • كمیته‌هایی كه پشتیبانی مدیران اجرایی و CIOهستند
  • هیئت‌مدیره چطور باید چالش‌ها را شناسایی كنند و ارئه دهند
  • ضمیمه 3
  • جعبه ابزار مدیریت IT هیئت‌مدیره
  • مدیران اجرایی چطور باید انتظاراتی را كه از مدیریت IT می‌توان داشت شناسایی و عنوان كنند
  • ضمیمه 4
  • جعبه ابزار مدیریت IT مدیران
  • مدیریت IT چه چیزیت را پوشش می‌دهد
  • مدیریت ریسك
  • مدیریت منابع
  • تنظیم و تعیین استراتژیIT
  • اهداف تجاری و محیط رقابتی
  • انتقال ارزش: (اعتباری كه سازمان از بكارگیری IT كسب می‌كند)
  • مدیریت ریسكك
  • مدیریت منابع
  • چه سوالاتی باید پرسیده شود؟
  • كشف كردن مباحث و موضاعات IT
  • سازمان و اهداف IT چطور هماهنگ شده‌اند؟
  • خودارزیابی فعالیت‌های مدیریت IT
  • چك‌لیست مدیریت IT
  • مدیریت IT چطور انجام نشده است؟
  • سازمان شما مطابق با مدیریت IT می‌باشد
  • ضمیمه 5
  • مدل تكامل یافته مدیریت IT
  • عدم وجود
  • عملیات مقدماتی
  • تكرارپذیر اما شهودی و قابل درك
  • فرایند تعریف شده
  • فرایندهای مدیریت شده و قابل اندازه‌گیری
  • فرایندهای بهبود داده شده و بهینه
  • چه مراجع اصلی‌ای برای مدیریت IT وجود دارد
  • نتیجه‌گیری
  • مدیریت IT باید مدیریت سازمان ادغام و یكپارچه شود
  • نقش‌ها و مسئولیت‌های مدیریت IT باید تعریف شوند
  • تعیین و تنظیم استراتژی
  • یك برنامه پیاده سازی و اجرای مدیریت IT مورد نیاز است
  • تهیه یك چارچوب سازمانی مدیریت
  • هماهنگی استراتژی IT با اهداف تجاری
  • شناخت ریسك‌ها
  • تعریف سطوح مشخص
  • تحلیل قابلیت‌های فعلی و شناسایی فاصله‌ها و مغایرت‌ها
  • توسعه استراتژیهای بهبود
  • اندازه‌گیری و سنجش نتایج
  • تكرار قدم 2 تا 7 به طور منظم
  • مطالعات موردی COBIT و IT
  • نمونه 1
  • Tembec
  • چكیده
  • سوابق شركت
  • فرایند
  • نتیجه‌گیری
  • نمونه2: شركت Unisys
  • چكیده
  • سوابق شركت
  • فرایند
  • نتیجه‌گیری
  • سرمایه‌گذاریها
  • متولوژی ممیزی – توسعه برنامه‌ها و شیوه‌‌‌‌‌‌های ممیزی
  • تشكیل خط مشی – به كارگیری اهداف كنترل به عنوان مبنایی برای استاندارد‌ها
  • برون سپاری – تشخیص فرصت‌های مناسب برای خدمات مشخص ثالث
  • امنیت – كنترل تلاش‌های امنیتی سازمان
  • كیفیت – دید جامعی از سازمان IT
  • سازگاری و هماهنگی – شیوه مشترك برای حل مشكلات
  • تكامل – توانایی نظارت و اندازه‌گیری پیشرفت در تمامی زمان‌ها
  • نمونه 3
  • Honorabl Tribunal de cuentas of the province of Mendoza Argentina
  • چکیده
  • سوابق سازمان
  • فرایند
  • نتیجه گیری
  • نمونه 4: Allstate
  • چکیده
  • سوابق شرکت
  • فرایند
  • اهداف موجود برای پیاده سازی COBIT عبارتند از
  • نقش CoBIT در (SOX) sarbanes-oxley
  • نتیجه گیری
  • نمونه 5: Ernst & Youg AG, switcerland
  • چکیده
  • سوابق شرکت
  • فرایند
  • سطوح کاربردی
  • نتیجه گیری
  • نمونه 6: Data sec/uruguay
  • چکیده
  • سوابق شرکت
  • فرایند
  • مدیریت IT : M4 , M3 , PO3, PO1
  • دپارتمان فناوری: M2 , DS11 , DS5, DS2 , PO9, PO8, PO3, PO2
  • دپارتمان برنامه ریزی: M1 , DS6 , PO11, PO10, PO7, PO5
  • گروه سیستم های اطلاعاتی: PO6
  • دپارتمان تنظیم عملیات: DS7 , OS1, AL6, AL5 , AL4 , AL2 , AL1
  • دپارتمان زیرساخت: DS12 , DS10 , DS9 , DS8 , DS4 , DS3 , AL3
  • دپارتمان مرکزی عملیات: DS13
  • نتیجه گیری
  • نمونه 7: دانشگاه فناوری curtin
  • چکیده
  • سوابق شرکت
  • فرایند
  • نتیجه گیری
  • نمونه 8: charles schwab & co, Inc ، مدیریت IT و CoBIT را اجرا نمودند
  • چکیده
  • سوابق شرکت
  • 4 نقطه اصلی ممیزی برای امنیت اطلاعات عبارتند از
  • 4 نقطه اصلی ممیزی برای عناصر زیر ساخت ها عبارتند از
  • فرایند
  • نتیجه گیری
  • نمونه 9: دفتر نمایندگان آمریکا. مدیریت IT را اجرا می کند
  • چکیده
  • سوابق شرکت
  • نمونه 8: charles schwab & co.Inc مدیریت COBIT, IT را اجرا نمودند
  • چکیده
  • سوابق شرکت
  • فرآیند
  • نمونه 9: دفتر نمایندگان آمریکا: مدیریت IT را اجرا می کند
  • چکیده
  • نتیجه گیری
  • کنترل اسناد و مدارک IT از طریق
  • ارزیابی خروجی پروژه های IT از طریق
  • نتیجه گیری
  • پیاده سازی CAD
  • گزارش گیری
  • نتیجه
  • نمونه 10، شهر Mesa، Arizon ، USA
  • چکیده
  • سوابق شرکت
  • مسئولیت های رابطین شامل

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه IT - پایان نامه بررسی IT
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه IT - پایان نامه بررسی IT
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه IT - پایان نامه بررسی IT

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه