پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : تحقیق کامپیوتر - الگوریتم های مسیر یابی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کتمپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر مقاله کامپیوتر مسیریابی شبکه

  نام محصول : تحقیق کامپیوتر - الگوریتم های مسیر یابی

  • مقدمه الگوریتمهای مسیریابی
  • الگوریتمهای مسیر یابی
  • اصل بهینگی
  • مسیر یابی كوتاه ترین مسیر
  • الگوریتم غرق كردن
  • مسیر یابی بردار فاصله
  • مسئله بی نهایت گرایی
  • مسیر یابی حالت پیوند
  • كسب اطلاعاتی راجع به همسایه‌ها
  • اندازه گیری هزینه خط
  • ساخت بسته‌های حالت پیوند
  • محاسبه مسیرهای جدید
  • مسیریابی سلسله مراتبی
  • مسیریابی پخشی
  • مسیریابی چند پخشی
  • مسیریابی برای میزبانهای سیار
  • مسیریابی در شبكه‌های موقتی
  • كشف مسیر
  • وقتی بسته ROUTE REQUEST به گره ای می رسد به صورت زیر پردازش می شود
  • نگهداری مسیر
  • جست و جوی گره در شبكه‌های نظیر به نظیر
  • الگوریتم كنترل ازدحام
  • اصول كلی كنترل ازدحام
  • ابزارهای كنترل انجام حلقه باز شامل
  • سیاست‌های جلوگیری از ازدحام
  • كنترل ازدحام در زیرشبكه‌های مدار مجازی
  • كنترل ازدحام در زیرشبكه‌های داده گرام
  • بیت اخطار
  • بسته‌های چوك
  • بسته‌های چوك مسیر به مسیر
  • تخلیه بار
  • تشخیص زودرس تصادفی
  • كنترل لرزش
  • كیفیت خدمات
  • ‌مسیر یابی منبع دینامیك
  • مسیر یابی دینامیك و عملكرد موازنه در شكبه های ارتباط از راه دور
  • مشكل مسیر یابی
  • یافتن انبوهی ازكوتاهترین راهها
  • مسیر یابی نیاز به مسیر یابی
  • Forward در جستجوی الگوریتم
  • الگوریتمهای مسیر یابی دركاربرد
  • پروتوكل اینترنت
  • IPV6 وسیستم نام گذاری حوزه domain name
  • مسیر یابی الگوریتم
  • مسیریابی ساختمانی
  • مسیر یابی قائم
  • اختیارات مسیر یابی
  • كاربرد خمیدگی های موجود
  • مسیر یابی لبه قائم
  • اختیارات مسیر یابی
  • حداقل فاصله custom به گره ها
  • مسیر روی دریچه مشبك grid
  • فضای arrive شده در مقابل جستجوی مركز drive شده
  • فضای drive شده درمقابل جستجوی مركز drive شده
  • حداقل منطقه عبور
  • فواید و مقرارت مسیریاب – لیبنك شده
  • مسیر یاب peer to peer
  • مسیر یابی Guntella
  • فواید
  • مضرات
  • رده بندی یك به یك الگوریتم های مسیریابی
  • تصمیمات مسیریابی
  • مسیریابی پخش شده
  • مسیر یابی تمركز یافته
  • اجرا الگوریتم مسیریابی
  • ماشین محدود-معین
  • جدول مراجعه
  • الگوریتم های مسیریابی بی توجه
  • الگوریتم های مسیریابی انطباقی
  • عملكرد مسیریابی
  • عملكرد انتخاب كاركردی
  • تست در الگوریتم انطباقی
  • مسیریابی دینامیك
  • مسیریابی adaptive از Biocrawler
  • متریك های متعدد
  • Rip
  • Biocrwler
  • Sri بین المللی : از biocrawler
  • مسیر یابی معنایی
  • Vpn چیست
  • اصلاحات واژه شناسی

  مشخصات فنی محصول : تحقیق کامپیوتر - الگوریتم های مسیر یابی
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق کامپیوتر - الگوریتم های مسیر یابی
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق کامپیوتر - الگوریتم های مسیر یابی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه