پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی SQL Server 2000

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 30,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر تحقیق کامپیوتر مقاله کامپیوتر مقالات کامپیوتر برنامه نویسی SQL Server

  نام محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی SQL Server 2000

  • فصل اول
  • معرفی SQL و دستورات عمومی آن
  • SQL Server 2000
  • معرفی SQL و دستورات عمومی آن
  • پر كاربرد ترین دستورات SQL شامل موارد زیر است
  • همچنین در SQL میتوان داده هایی نیز تعریف كرد
  • SQL و Active Server Pages - ASP
  • دستور SELECT
  • دستور Select همراه با شرط
  • دستور DISTINCT (جداسازی)
  • دستور Order By
  • دستور Insert
  • دسترسی به یك پایگاه داده از یك صفحه ASP
  • ایجاد یك ADO Connection به یك پایگاه داده
  • روش ODBC
  • ایجاد یك ODBC Connection به پایگاه داده MS Access
  • ساختن یك Connection و Record Set و به كار بردن SQL
  • رفتن داده هایی كه نیاز داریم از Record Set
  • گرفتن داده هایی كه نیاز داریم از Record Set
  • بستن Recordset و Connection
  • فصل دوم
  • امنیت 2000 SQL Server
  • امنیت 2000 SQL Server
  • شناختن مدهای امنیت
  • Authentication (تأیید اعتبار) ویندوز
  • تأیید اعتبار SQL Server
  • User Logins
  • ایجاد کردن User Login
  • ایجاد کردن SQL Server Login
  • وظایف Server
  • توضیحات نام نام کامل
  • ایجاد کردن Login ویندوز
  • مدیریت Logins
  • تغییر دادن خصوصیات Properties Login
  • برداشتن یک Login
  • سطح امنیتی پایگاه داده
  • User های پایگاه داده
  • ایجاد یک User پایگاه داده
  • برداشتن یک User پایگاه داده
  • Database Roles
  • توضیحات نام نام کامل
  • ایجاد کردن یک Role پایگاه داده
  • نسخه برداری کردن و باز گرداندن پایگاه داده ها
  • نسخه برداری از یک پایگاه داده
  • باز گرداندن یک پایگاه داده
  • استفاده کردنThe Database Maintenance Plan Wizard
  • فصل سوم
  • شناخت ایندکس ها
  • شناخت ایندکس ها
  • ایجاد کردن ایندکس ها
  • ایجاد یک ایندکس با استفاده از The Create Index
  • ایجاد کردن یک ایندکس کلیک اصلی
  • ایجاد کردن یک ایندکس ساده
  • ایندکس های واحد
  • ایجاد کردن یک ایندکس مرکب
  • نگهداری کردن ایندکس ها
  • تغییر ایندکس ها
  • تغییر نام یک ایندکس
  • تغییر ستونها در یک ایندکس
  • برداشتن Indexe ها
  • از بین بردن یک ایندکس

  مشخصات فنی محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی SQL Server 2000
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی SQL Server 2000
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق کامپیوتر - بررسی SQL Server 2000

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه