پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : تحقیق کامپیوتر - وب سرویس و ویروس های کامپیوتری

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 30,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر مقاله کامپیوتر وب سرویس

  نام محصول : تحقیق کامپیوتر - وب سرویس و ویروس های کامپیوتری

  • وب سرویس چیست
  • XML
  • نکات تکنولوژی وب سرویس
  • WSDL
  • XML یا eXtensible Markup Language
  • SOAP یا Simple Object Access Protocol
  • WSDL یا Web Services Description Language
  • UDDI یا Universal Description , Discovery and Integration
  • ویروس های اینترنتی
  • انواع آلودگی
  • ویروس
  • ویروس های مبتنی بر پست الکترونیکی
  • کرم ها
  • اسب های تراوا
  • ویروس چیست
  • کرم چیست
  • نحوه تکثیر به چه صورت است
  • تکثیر و گسترش از مهمترین ویژگی های یک ویروس
  • ویروس های پست الکترونیکی
  • ویروس ملیزا از قابلیت های برنامه نویسی توسط
  • پیشگیری از ویروس
  • علت ایجاد ویروس های کامپیوتری
  • در رابطه با سوال فوق ، حداقل سه دلیل وجود دارد

  مشخصات فنی محصول : تحقیق کامپیوتر - وب سرویس و ویروس های کامپیوتری
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق کامپیوتر - وب سرویس و ویروس های کامپیوتری
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق کامپیوتر - وب سرویس و ویروس های کامپیوتری

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه